Povídání o Josefu Čapkovi s detektivní zápaletkou

Volný čas
PhDr. Josef Vlček, CSc., a kpt. JUDr. Ing. Petr Vlček: Povídání o životě a díle Josefa Čapka a o pohnutém osudu několika jeho děl.
Termíny