Obnovená krása

Výstava
Ochrana, konzervace, restaurování muzejních sbírek.
Termíny