Setkání otevřených srdcí

Volný čas
Setkání s Markétou Kukuczkovou, ženou na cestě sebepoznání, která pracuje s výkladem Tarotu, s energiemi a napojením na své Já. Na své cestě potkala hodně učitelů a zasvěcení. Povypráví, jak porozumět tomu, co přináší nová doba, porozumět sobě, nechat odejít staré a odevzdat se proudu. Meditace a léčivá přítomnost v těle s hudbou.








Termíny