Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Pražské pomníky I - Od Myslbeka k Makovskému

Volný čas
Historie novodobých pražských pomníků a památníků. Díl první bude věnován dílům z druhé poloviny XIX. a první poloviny XX. století.
Termíny