Lange nacht der kurzen texte

Volný čas
„Lange Nacht der kurzen Texte“ je událost pořádaná Oddělením germanistiky Slezské univerzity v Opavě. Tato událost má již dlouhou tradici a také spoustu příznivců. Během „Lange Nacht“ mají všichni účastníci k dispozici 5 minut na předvedení libovolného německého textu na jevišti: lyriku, prózu, drama, divadelní scénku nebo hudební vystoupení – texty známých autorů, ale také vlastní tvorba. Po všech vystoupeních následuje hudba a tanec!
Termíny