Pohádkový les 2013

Volný čas, Pro děti

OS JAKA Vás srdečně zve na akci Pohádkový les, který se koná v Průhonicích.

Na předem vyznačené trase budete potkávat pohádkové bytosti, u kterých děti splní lehké úkoly za odměnu. 
Součástí je bohatý doprovodný program ( dětská vystoupení, divadélka pro děti, tombola, občerstvení, prodejní stánky aj.)
Jednotné vstupné 50,-Kč/ osoba.
Více informací naleznete na www.jaka.cz,www.pohadkovyles.cz a na facebooku OS JAKA.

Termíny