Národopisný soubor Postřekov

Volný čas
Vystoupení tanečníků, muzikantů a muziky k Mezinárodnímu dni seniorů. Národopisný soubor Postřekov oslaví v letošním roce 80. výročí svého založení. Vystupuje s písněmi a tanci z Horního Chodska. Obnovuje původní vystoupení z dřívějších období i připravuje zcela nová. Kromě sólových zpěváků a Postřekovské dudácké muziky tvoří soubor 15 tanečních párů. K jejich typickému a neopakovatelnému projevu patří sborový zpěv předznamenávající střídání mladší a starší generace při tancích na pódiu.
Termíny