Čtenářská hodnika pro děti z 1. tříd

Volný čas
V novém školním roce začínáme opět s pravidelnými každoměsíčními literárními hodinkami pro prvňáčky. Pro návštěvníky je jako vždy připravena porce hádanek, úkolů a kvízů.
Termíny