Kulturák nebo díra??

Volný čas
S historií vloni zdemolovaného Domu kultury v Plzni Vás seznámí autor vítězného návrhu (1973) a následné realizace (1980-86) architekt Miloslav Hrubec a s aspekty ochrany kulturních hodnot památkář Zdeněk Lukeš. Přednáška bude doplněna obrazovou dokumentací zdemolované stavby a jejího urbanistického začlenění v městském organizmu.
Termíny