zahájení Týdne knihoven v přednáškovém sále

Volný čas
setkání se zúčastní zástupci města Kyjova, statutární zástupci příspěvkových organizací, ředitelé MŠ, ZŠ, SŠ a k účasti zveme také širokou veřejnost. V rámci programu vystoupí: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (první přednosta Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu), doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (docentka Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně), MUDr. Milan Pavlica (moravský lékař léčící celoživotně na moři i na souši), Mgr. Evžen Boček (kastelán zámku v Miloticích a spisovatel oceněný Cenou Miroslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu za rok 2012). Hudební doprovod: dětská cimbálová muzika Jiřího Petrů.

Termíny