ŠTERNBERKOVÉ V PODHOSTÝNSKÉM KRAJI

Volný čas
Přednáška v rámci přednáškového cyklu Vlastivědného kroužku, Městské knihovny a Městského muzea a galerie v Holešově. Co nového se dovídáme o osobnostech, majetcích a osudech středověkých pánů na Holešvě a Lukově? Přednáší PhDr. Zdeněk Pokluda, bývalý ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně, historik a autor knihy Moravští Štrernberkové.

Termíny