Muzičky 2013

Volný čas
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádá ve dnech 2. – 6. října 2013 v pořadí již 8. ročník mezinárodní dětské hudební dílny „Muzičky 2013“. Akce se koná v rámci projektu Dny tradiční kultury, pod záštitou ministra kultury a je zařazena do seznamu akcí Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti. Dílny se zúčastní dětské muziky z Čech, Moravy a Slovenska. Cílem dětské tvůrčí dílny je seznámení mladých hudebníků s regionálními specifiky lidové hudby v kontextu jednotlivých aspektů lidové kultury etnografických oblastí, z nichž muziky pocházejí.

Termíny