Celostátní akce „Týden knihoven“

Volný čas
ve všech odděleních amnestie upomínek a zápisné zdarma.

Termíny