O Šípkové Růžence

Divadlo
Zlá sudička přisoudí malé Růžence věčný spánek, ale hodné sudičky předpoví 100 let spánku. Všichni na zámku spí. Vše obroste trním. Až jednou jeden princ přijede k zámku, trní odstraní, princeznu probudí a zachrání celé království.
Termíny