Koncert k 50. výročí založení Stálé divadelní scény Klatovy

Hudba
Účinkují: Pěvecký sbor ŠUMAVAN a hosté pod vedením Jaroslava Pletichy.
Termíny