60 sekund - festival velmi krátkých filmů

Film
Hlavním kritériem výběru filmů je časový limit 60 vteřin. Ultrakrátké filmy musí také mít základní parametry „velkých filmů“ - titul, námět a finále.
Termíny