Kanonáda na závěr

Volný čas
Ukončení festivalu a přípitek 45 lahvemi šampaňského.
Termíny