Nejznámější árie a dueta ze světových oratorií

Hudba
Účinkují: Štěpánka Heřmánková (soprán), Jan Morávek (baryton, bas), Miroslav Laštovka (trubka) a prof. Josef Popelka (varhany). Těšit se můžete na díla od J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Haydna, J. K. Vaňhala a dalších.
Termíny