Prolínání světů

Prolínání Světů - konference o poznání mužského a ženského světa. Cílem konference je umožnit široké veřejnosti setkat se a seznámit se s prací předních českých terapeutů, kteří se zabývají mužskou či ženskou polaritou v nás. Co je to ženství, proč je užitečné navštěvovat ženské kruhy, jak pracovat s emocemi? Co znamená být mužem, skrývá se skutečné mužství za úspěchem ve vnějším světě, mohu vyjadřovat své city a neztratit tak autoritu? Kolem mužství a ženství koluje celá řada mylných názorů a přesvědčení. Pojďte se seznámit s lidmi, kteří dnes a denně pomáhají objevovat Muže či Ženu v nás. Program celé konference v přiloženém plakátu. Prodej vstupenek na www.irenakubicova.cz Těšíme se na vás.

Termíny