Noc vědkyň a vědců: na pra(c)hu smogové sezóny

Volný čas
Jak smog ovlivňuje lidské zdraví a jak se nám v Česku dýchá? Jak mohou vědci a vědkyně přispět ke zlepšení situace? Chrání zákony dostatečně naše zdraví před dopady znečištění ovzuší? Jaký postoj ke všemu zaujímá veřejnost? Co ne/má od politické reprezentace chtít? A jak se připravit na začínající smogovou sezónu?
Termíny