Jaromír Novotný

Výstava
Jaromír Novotný (1974) nepojme desítky čtverečních metrů plochy jako kteroukoliv bílou zeď. Stěny galerie vnímá jako vnitřní slupku architektury, postavenou s určitým záměrem a účelem. Při výmalbě vyjde z konkrétních parametrů stavby. Rozměry a pozice jejích prvků se pak odrazí v rozměrech a rozmístění barevných polí. Stejně jako předešlých devět rezidentů bude i on stát před těžkým úkolem, jak v omezeném čase zhmotnit své vize ve velkém bílém domě na hřbitově.
Termíny