Den železnice v Plasích

Výstava
Výstava modelu železnice a fotografií s tématikou železnice v opatském sále prelatury. Vše v rámci celodenní akce.








Termíny