XXX setkání členů, příznivců a přátel Společnosti pro výzkum kamenných křížů

Volný čas
Termíny