Večer v podhradí

Divadlo
Večerní představení s ohněm, šermem a tancem.
Termíny