Mesto Skalica na Medzinárodnom festivale Architecture Week Praha 2013

Výstava

Mesto Skalica prezentuje svoje pamiatky medzi 157 štátmi z celého sveta na festivale Architecture Week Praha 2013, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.9. – 20.10. 2013 na Pražskom hrade. Zameraním tohto ročníka festivalu sa stalo architektonické dedičstvo a súčasná architektúra v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu. Počas celého festivalu si návštevníci budú môcť pozrieť model centra mesta Skalica.

 

Súčasťou tohtoročného festivalu bude aj „Deň Mesta Skalica v Prahe“, ktorý bude 2.10. 2013 od 10,00 hod. do 18,00 hod. na Námestí Republiky. Program dňa pozostáva z prezentácie mesta, výroby a ochutnávky skalického trdelníka a vína. Počas celého dňa bude návštevníkov sprevádzať hudba skalickej cimbálky. Informačný stánok ponúkne návštevníkom zaujímavosti z oblasti cestovného ruchu a informácie o podujatiach a aktivitách, ktoré sú súčasťou života v Skalici.

 

Tešíme sa na všetkých návštevníkov.

 

Účinkují

Program dňa pozostáva z prezentácie mesta, výroby a ochutnávky skalického trdelníka a vína. Počas celého dňa bude návštevníkov sprevádzať hudba skalickej cimbálky.

Termíny