Křeslo pro Ladislava Vízka a Vladimíra Šmicera

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Alena Strouhalová.








Termíny