Využití sluneční energie - Mýty a skutečnost

Volný čas
Zajímavé povídání o využití sluneční energie (přednáškový sál).
Termíny