Pohledy na Slunce

Volný čas
Pozorování Slunce různými hvězdářskými dalekohledy (za příznivých pozorovacích podmínek).
Termíny