Peníze habsburských panovníků 1526–1918

Výstava
Výstava mapuje mince jednotlivých habsburských panovníků od císaře Ferdinanda I. až po císaře Karla I. Smyslem je ukázat jednotlivé ražby z Čech, Moravy a Slezska. Habsburský rod vládnul našim zemím bezmála 400 let. Za tuto dobu se rozvinula velmi slušná mincovní produkce, která zahrnuje nejen obyčejné ražby drobných nominálů, ale i ražby hodnotnějších tolarů a dukátů, s kterými běžní lidé nepřicházeli příliš do styku. Hlavním smyslem výstavy je prezentace jednotlivých druhů mincí daného období. Návštěvníci si tak budou moci udělat jasnější přehled ve vývoji mincovních technologií od počátku raného novověku až po počátek 20. století. Prostor bude dán také hospodářské situaci jednotlivých období. Návštěvník si ujasní, co kolik v minulosti stálo a kolik peněz si mohli naši předci asi vydělat. Stranou nezůstane ani znehodnocení měny, ke kterému nedošlo pouze v novodobé historii roku 1953, ale již v roce 1623, v období kolem slezských nebo napoleonských válek. Připomenuta bude také měnová jednotka Koruna, která se v prostoru střední Evropy používá od doby císaře Františka Josefa I. Tehdy roku 1892 byla zavedena korunová měna, která jako jediná přetrvala až doposud pouze v České republice.
Termíny