Marie-José a Claude Carret - Naše cesty za Romy

Výstava

 

Galerie 4 Vás zve na výstavu fotografií Marie-José a Clauda Carretových Naše cesty za Romy z cyklu „Kultura národnostních menšin“.

Marie-José a Claude Carretovi se věnují převážně reportážní a krajinné fotografii. Od roku 1984 podnikli mnoho cest do východní Evropy, zejména do Českosloveska, Jugoslávie, Maďarska, Rumunska, Moldávie, či na Ukrajinu.

Carretovi mají za sebou více jak 60 pobytů na Slovensku a v Maďarsku, které věnují dokumentaci romské populace. „Bylo to právě setkání se slovenskými a maďarskými Romy (Caldarari, Lantari, Nomades, Gabori, Lovari…), které nás přivedlo na myšlenku založit jakýsi cestovní deník.”

Důvěra a roky přátelství charakterizují nejsilněji společnou práci. Každá z jejich fotografií je zahalena oblakem něžného světla, charakteristického pro jejich vlastní pojetí estetiky a dokumentárnosti. V centru jejich zájmu je rodina - každodennost, intimní portréty jednotlivců či skupinové fotografie. Pohledy portrétovaných vyzařují nevinnost, zvědavost, pýchu těch, kteří kromě svých zvyků nevlastní už nic. Slovenské a ukrajinské Romy Carretovi znají mnohem lépe, než kterýkoli jiný cestovatel. A přes své fotografie nás nechávají poznat či znovu objevit v jejich očích pohled člověka bez cíle, člověka zmítaného láskou k nekonečnu, láskou diskrétní a cudnou.

Z jejich fotografií dýchá čistá krása, klid a my máme chuť tu na ně počkat, znovu se s nimi setkat. Pohledy pyšné, rezignované, upřímné, plné naděje. Výraz obličeje prapůvodního obyvatele Indie, který vyzařuje neustálý pohyb, odchod.

 

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny