Jan Malý - Torzo/Retrospektiva

Výstava
Jan Malý (nar. 1954) patří k první generaci absolventů studia fotografie na pražské FAMU a již během studia na sebe upozornil dokumentaristickým talentem (série Herna U Nováků a Reduta), i odvážnými formálními postupy. Mimo jiné je známý dokumentací předválečné architektury, spoluautorstvím cyklu portrétů Český člověk, porevolučními záběry z Bretaně či cyklem Na silnici. Poslední jeho samostatnou výstavu uspořádala Anna Fárová v roce 1980. Jan Malý se tudíž touto retrospektivou představuje veřejnosti po dlouhých 33 letech.
Termíny