Život nebo literatura. Vypravěč Varlam Šalamov.

Výstava
Výstava, uspořádaná u příležitosti mezinárodní vědecké konference Zákon o odporu rozpadu: Zvláštnosti prózy a poezie Varlama Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století, mapuje život a dílo tohoto ruského spisovatele. Jejími kurátory jsou Wilfried F. Schoeller a Christina Links (Literaturhaus Berlin). Za podpory Německé federální kulturní nadace pořádají Literaturhaus Berlin a Slovanská knihovna.
Termíny