V zajetí nicotných systémů

Výstava
Výstava „V zajetí nicotných systémů“ amerického umělce žijícího v Praze Kita Reische. Tuto nevšední instalaci si vyžádaly Reischovy velmi promyšlené světelné a kinetické objekty. Podle výborné nálady, která panovala v průběhu vernisáže i hojné návštěvnosti lze soudit, že se do Vernonu opět povedlo přivést něco jiného, vybočujícího ze středního proudu, něco poučného a obohacujícího.
Termíny