Jan Pravoslav Přibík a škola jeho doby

Výstava
Výstava k 120. výročí úmrtí prvního vysočanského učitele Jana Pravoslava Přibíka. Jemu, jeho životu a dílu v kontextu zrodu vysočanského školství je věnována celá polovina výstavy. Druhá část výstavy je koncipována jako připomínka školy (triviální) v druhé polovině 19. století. Ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Muzeem východních Čech v Hradci Králové se pokoušíme dnešním školním dětem ukázat podmínky, v nichž se na konci 19. století tehdejší žáci učili. Snažíme se prostřednictvím vybraných školních pomůcek, učebnic a výukových obrazů, modelů a vybavení školní třídy vystihnout atmosféru doby, tolik odlišnou od způsobu života dnešních školáků.
Termíny