Bienále exlibris Sankt Niklas 2013

Výstava
Termíny