Nina Bak Level Anxieties

Výstava
Když se vnitřní řád věcí stane slovem, které máme na jazyku, ale nemůžeme si na něj vzpomenout. Logos, který dává ten nejzákladnější smysl věcem, se vytratil a autorka nás provází jeho až fyzicky bolestným hledáním.
Termíny