Voliéra No. 1. Oděvní silueta v současné české módní tvorbě

Výstava
První výstavní projekt Voliéry představí práce současných českých módních designérů a jejich pohled na ztvárnění oděvní siluety. Název Voliéra je pro výstavu zvolen zcela záměrně, prvotní inspirací je skutečná ptačí voliéra s poletujícím pestrobarevným ptactvem, kde ara hyacintový sdílí jeden prostor s hejnem volavek stříbřitých. Jedná se o specifické prostředí a v přeneseném slova smyslu o platformu pro prezentaci široké škály autorů, věnujících se určitému oboru či tématu.
Termíny