Zahajovací koncert sezony - K výročí Univerzity Palackého v Olomouci

Hudba
Moravskou filharmonii Olomouc diriguje Petr Vronský.
Termíny