Smysl lidského příběhu v oblasti osobního díla

Volný čas
Za pochopením profesního i osobního života s Patricií Anzari. S psycholožkou a psychoterapeutkou Patricií Anzari – o osobních vztazích, lidském příběhu, řešení profesionálního života doplněno zkušenostmi z psychoterape­utické praxe. Vliv výběru profese na počátku na vývoj příběhu. Možnost autodiagnostiky, z níž vyplyne vhodnost profesionální role z hlediska možností dané osobnosti a vyústí v inspiraci k náhledu na osobní dílo člověka v širokém kontextu lidské existence. Autodiagnostika přinese cenné inspirace i pro ty, kteří své dílo hledají nebo se ocitli v situaci, kdy musí řešit svůj další profesionální život.
Termíny