Život a dílo Miky Waltariho

Volný čas
Mika Waltari – obránce lidství, tolerance a krásné marnosti. Přední finský odborník na dílo Miky Waltariho, Panu Rajala, představí osobnost spisovatele z nového úhlu. Ačkoli je Waltari mnohým čtenářům u nás znám především jako autor historických románů, sám se věnoval i mnoha dalším žánrům jako psychologickým novelám a povídkám, detektivním románům, divadelním hrám, pohádkám, filmovým scénářům, cestopisům, žurnalistice, válečné propagandě, a dokonce i poezii. Přednáška se zaměří na velmi mnohostrannou spisovatelovu osobnost a přiblíží i řadu zajímavostí z jeho života. Přednáška proběhne ve finštině, tlumočení do češtiny zajištěno.
Termíny