Koncert Tvá láska je můj chrám

Hudba
Vystoupí: Karel Richard Marinov – zpěv, Aleš Jan Tománek – varhany, „PÍSEŇ“ – zpěv a kytara, „ReiRa“ – zpěv, kytara a fujara.
Termíny