Ruské magistrály na vlastní kůži

Volný čas
Přednáška Ing. Františka Brachtla.
Termíny