Jsme každý jiný, jak si můžeme navzájem lépe porozumět?

Volný čas
Přednáška profesionální koučky a lektorky Heleny Futerové, na které můžete najít návod, jak dobře vycházet se svými bližními.
Termíny