Péče o domov – péče o život

Kurzy, vzdělání, konference

Eva Lábusová nabízí zajímavý pohled na domácí práce. Rozhodně stojí za to zamyslet se nad hlubším významem místa, ve kterém žijeme.
Jakou cenu – bez ohledu na to, jsme-li muž nebo žena – má v našem životě úsilí, které věnujeme svému domácímu zázemí? Jak náš život obohatí péče, kterou domovu věnujeme? A je správné, pokud je péče o domácnost ve vztahu k placené práci ve veřejné sféře chápána převážně jen jako nezajímavá a podřadná činnost? Přednáška je obohacena o praktické tipy, jak péčí o společný domov stmelit rodinu a najít své hájemství v nepříliš bezpečném vnějším světě.

Termíny