J. J. Ryba Česká mše vánoční - scénické provedení

Volný čas, Hudba

 

Jedná se o netradiční ztvárnění známé vánoční mše J.J. Ryby. Režijní provedení zmíněné pastorální mše je svým způsobem ojedinělým projektem svého druhu, který nabízí divákům možnost nového pohledu na toto obecně známé dílo. Děj inscenace se odehrává ve reálu jesliček s postavami Josefa a Marie s miminkem, dále se zde objevují známé postavy tovaryše a mistra, postavy Tří králů, pastýře, poutníka a poutnice atd. Režie se snaží netradičním způsobem zachytit texty této známé mše do dějové podoby.

Hudební realizace se ujali členové sboru (14 zpěváků ze sboru + 2 sólisté) a orchestru Národního divadla v Praze, kteří pod vedením dirigenta Pavla Vaňka, hlavního sbormistra Národního divadla v Praze, vytvořili projekt vysoké umělecké úrovně. Mše se provádí dle dispozic pořadatele a koncertního prostoru buď ve verzi s varhanami nebo ve verzi s komorním orchestrem. Režisérem tohoto pořadu je Tomáš Masák.

Účinkují

 

Účinkují

Český komorní sbor

Josef Kšica - varhany

 

Tomáš Masák - režie

 

Kontakty

www.camerata.cz

Termíny