Oldřich Adolf Vratislav ze Šternberka (1627–1703) – život barokního kavalíra

Volný čas
Přednáška přiblíží osudy tohoto význačného šlechtice konce 17. století. Jaké byly jeho rodinné vazby, průběh studia a poměrně strmá úřednická kariéra založená na bližších vztazích s císařem Leopoldem I. Představí ho jako dobrého hospodáře a obnovitele zásmuckého panství. PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D.– RSDr. Ladislav Jouza
Termíny