Jak se dělá balet / Stvoření tance

Volný čas
Divadelní představení, připravené speciálně pro žáky základních a středních škol, které motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k tanci, divadlu a kultuře. Moderátor pořadu představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a jejich historii. Ukázky repertoáru klasického, lidového, současného, jazzového tance a stepu.
Termíny