Zajordánská mozaika 5. až 8. století

Volný čas
Raně křesťanské mozaiky na území za Jordánem byly tvořeny za jiných okolností, než jinde, a jsou proto v některých ohledech specifické. Ačkoliv na nich převládají konzervativní výtvarné prvky, nelze k nim přistupovat jako k jednotnému projevu regionální kultury. Vznikaly v rozmezí přibližně tří set let a lze předpokládat, že na jejich tvorbu mělo vliv soupeření patriarchátů a biskupství o moc a štěpení křesťanství na sekty a církve. Přednáška bude stručným přehledem jejich vývoje a příspěvkem k diskusi o inspiraci, ideových zdrojích a účelu jejich tvorby. Přednáší RNDr. Pavel Mrázek, CSc.
Termíny