V září světlušky září

Volný čas
Charitativní odpoledne plné her a zábavy spojené s celorepublikovou sbírkou na pomoc nevidomým dětem a dospělým. Jako host vystoupí pěvecký sbor ZŠ Huslenky Chrobáci s minioperetkou O dvanácti měsíčkách.
Termíny