Generace Národního divadla - Díla te sbírek GVUO

Volný čas
Generace Národního divadla se stala pojmem v kontextu české výtvarné scény v samém závěru 19.století. Již dle transkripce tohoto termínu je patrné, že se jedná o seskupení umělců, kteří se primárně podíleli na výzdobě Národního divadla v Praze, instituce, která měla nebývalou měrou dokládat obrozenecké snahy o samostatnost českého národa. Přednáška Gabriely Pelikánové.
Termíny